Miljö- och Kvalitetspolicy

 

Larssons Finmekaniska AB:s inriktning är att bedriva legobearbetning av främst produkter i olika typer av metaller. Vårt mål är att alltid stå för korta ledtider och säkra leveranser av produkter enligt kunders önskemål. Inom organisationen jobbar vi för att uppnå principen noll fel både inom kvalitets- och miljöområdet. Vi jobbar för att förebygga miljöpåverkan bl.a inom områdena farligt avfall och energiförbrukning.

 

Våra ledstjärnor är:                                                         

 

v     att rätt kvalitet i alla lägen skall vara vårt främsta konkurrensmedel

 

v     att göra rätt från början och leverera i rätt tid gäller för allt arbete i företaget

 

v     att vi skall vara en given partner för våra kunder genom att motsvara eller helst överträffa deras krav och förväntningar

 

v     att vårda och utveckla våra medarbetare så vi kan uppfylla de krav och förväntningar som ställs på oss

 

v     att genomföra kontinuerlig förbättring av verksamheten bl. a genom att förebygga och förhindra upprepning av störningar i verksamheten

 

v     att ur miljösynpunkt ständigt förbättra och utveckla verksamheten samt förebygga förorening

 

v     att som minimum följa tillämplig miljölagstiftning samt övriga förordningar som gäller inom vårt verksamhetsområde

 

v     att i möjligaste mån välja de leverantörer som kan påvisa ett aktivt miljöarbete

 

 

Norsborg den 6 februari 2012